Gruppbehandling

(Edit: Tyvärr planeras inga nya grupper i dagsläget)

Jag behandlar stressrelaterad ohälsa i grupp där klienterna bl a kommer att lära sig

  • vad som händer i kroppen vid akut respektive långvarig stress
  • vad de kan göra för att inte drabbas av stress
  • vad de kan göra när de känner sig stressade för att minimera stressen
  • avslappning/medveten närvaro

Flera grupper har genomförts och siffrorna på utvärderingsformulären snudd på halveras efter genomgången behandling.

Behandlingarna kommer även fortsättningsvis att utvärderas med bl a självskattningsformulär.

För att få delta i gruppen träffas vi först för ett individuellt bedömingssamtal. Därefter träffas gruppen 9  ggr och varje grupp kan ha upp till sex deltagare. Behandlingen sker i lokaler belägna på Esplanaden 2 i Kalmar.