Om KBT

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) är den internationellt använda beteckningen för den behand­lingsform som kombinerar kognitiva och beteendeterapeutiska principer. Det finns goda anledningar till denna kombination. Vi vet att den gör behandlingen effektivare än att bara använda delarna var för sig. Framgångsrik behandling innehåller oftast både kog­nitiva och beteendeterapeutiska delar.

KBT är dominerande inom kontrollerad klinisk forskning och enligt tillgängliga studier också den mest effektiva behandlingsformen. Det gäller nästan alla problemområden där kontrollerade studier finns. Forskning visar också att KBT är en terapiform som är mycket uppskattad av klienter och anhöriga. KBT är vidare den idag snabbast växande psykoterapiformen.

KBT brukar kort karakteriseras som en strukturerad, mål- och probleminriktad, aktiv och pedagogiskt upplagd psykoterapiform. Klienten är uppdragsgivare som styr mål och medel efter att blivit noga informerad. Behandlingen är helt öppen och innehåller inga hemliga tolkningar eller manipulativa och dolda delar.

Lär mer om KBT, hur det går till och om hur den kliniska tillämpningen går till för olika problem på denna hemsida administrerad av Beteendeterapeutiska föreningen: http://www.kbt.se/

Att gå i KBT

En KBT-behandling kan vara olika lång beroende på vad du behöver hjälp med. Innan behandlingen sätter igång gör vi en kartläggning av dina besvär och kommer överens om hur många gånger vi ska träffas. Vi formulerar även mål för behandlingen.

Att gå i KBT innebär oftast att träffas varje eller varannan vecka, oftast i 45-minuters sessioner men ibland kan sessionerna vara längre.  Vid träffarna kommer vi överens om uppgifter som du kan arbeta med mellan träffarna. Mot slutet av en behandling är det vanligt att glesa ut träffarna för att kunna följa att behandlingsresultatet håller i sig.