Priser

Det finns flera olika vägar att bli klient hos KBT Sydost.

Ditt försäkringsbolag kan i vissa fall ställa upp och betala för KBT-behandling om du har en sådan försäkring. Det kan antingen vara en privat sjukvårdsförsäkring eller att din arbetsgivare har en sådan sjukvårdsförsäkring. Jag har avtal med flera försäkringsbolag och det har hittills aldrig varit något problem att komma överens med försäkringsbolag jag inte har avtal med om du vill gå till KBT Sydost. Kontakta ditt försäkringsbolag med önskemål om att få gå hos KBT Sydost, så kan försäkringsbolaget kontakta mig med en förfrågan.

Din arbetsgivare kan vara villig att betala en KBT-behandling hos KBT Sydost. I sådana fall börjar vi med att ha ett 90-minuters samtal där vi kartlägger dina besvär och målsättningar med behandlingen och enas om vilket fokus en behandling skulle kunna ha och hur behandlingen kan komma att se ut. Därefter skickar jag en offert till din arbetsgivare med ett förslag till behandlingsupplägg. Ett sådant bedömningssamtal kostar 1600 kr. Därefter kostar varje behandlingssession 1400 kr.

Du kan även betala din behandling själv. Priset för privatpersoner är 1500 kr för ett bedömningssamtal (90 minuter) och 1250 kr per behandlingstillfälle (45 minuter).  Vi inleder alltid med ett längre bedömningssamtal för att noggrannare kartlägga vilka problem du tampas med och därefter bestämma om vi ska fortsätta att träffas och vilket fokus vi då ska ha.

Vid uteblivet samtal eller återbud senare än 24 timmar innan samtalet debiteras hela summan, för jag har då ingen möjlighet att boka in en ny klient med så kort varsel. Detta gäller inte vid akuta sjukdomstillstånd.