Länkar

Kalmar KBT-grupp

www.kalmarkbtgrupp.se

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Intresseförening för KBT, kognitiv beteendeterapi
www.kbt.se

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
http://www.sfkbt.se/

Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller ångest och depression
Sök och läs i socialstyrelsens riktlinjer för ångest- och depressionsbehandling:
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordepressionochangestsyndrom

Slottsfjärdens läkarmottagning

http://www.slottsfjarden.se/

Läkarhuset Kronan

http://www.lakarhusetkronan.se