Länkar

Kalmar KBT-grupp

www.kalmarkbtgrupp.se

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
Intresseförening för KBT, kognitiv beteendeterapi
www.beteendeterapeutiska.org

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
http://www.sfkbt.se/

Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller ångest och depression
Sök och läs i socialstyrelsens riktlinjer för ångest- och depressionsbehandling:
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/