Om företaget

bild på thomas250Jag som driver KBT Sydost heter Thomas Jernhag och är legitimerad psykolog (KBT-inriktning), legitimerad psykoterapeut (KBT-inriktning) samt utbildad handledare och lärare i Kognitiv Beteendeterapi. Jag har gått mina legitimationsgrundande utbildningar vid Uppsala Universitet och min handledarutbildning gjorde jag i Beteendeterapeutiska Föreningens regi.

Som psykolog/psykoterapeut har jag arbetat inom vuxenpsykiatrisk öppenvård både i Stockholm och Kalmar i dryga 14 år innan jag började arbeta heltid privat 2014. Jag har handlett/handleder på 15 olika grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT. Jag har bl a handlett många omgångar psykologstudenter vid Mittuniversitetet i deras kliniska moment. Jag är/har varit kursledare för flera grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT i Oskarshamn där jag haft huvudansvaret att planera kursen och för examinationerna. Nu är jag bl a kursledare för en grundläggande psykoterapiutbildning i KBT som Region Jönköpings län driver. I många år har jag handlett personal i KBT både inom Barn- och Ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin samt primärvården.

Stolt sponsor av ……………………………………………………………………………………………………………………………….