Handledning

Driftshandledning:

Driftshandledning erbjuds till personal som arbetar med Kognitiv Beteendeterapi. Handledningen kan ske både i grupp och individuellt. Jag handleder också via webben (Skype, Acano, Cisco Jabber, Adobe Connect eller liknande) om så önskas.

 

Utbildningshandledning:

Utbildningshandledning erbjuds på både grundläggande och avancerad nivå i Kognitiv Beteendeterapi.